12.02.2020 r.

Zapraszamy do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na czerwono.

Uwagi można przesyłać na adres biuro@klj.org.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do dnia 12.03.2020 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego 2014-2020- konsultacje społeczne

Karta uwag