Zmiana Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteriów Wyboru Projektów

10.11.2017 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD  informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD wprowadza zmiany w Procedurze wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Procedura wyboru i oceny wniosków

Procedura-wyboru-i-oceny-wniosków

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 2 i 3

karta_uwag_aktualizacja procedury wyboru i oceny wnioskó na operacje realizowane pzrez podmioty inne niż LGD

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD  zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentami i do zgłaszania uwag.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@klj.org.pl wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 28 listopada 2017 r.

kontakt: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko; tel. 68  352 41 45; 68 414 53 91 www.klj.org.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *