UWAGA BENEFICJENCI

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, terminy naborów 4/2017  w zakresie Powstania nowych przedsiębiorstw   i 5/2017 w zakresie  Budowy i przebudowy obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej   zostaną ustalone  dopiero po dostosowaniu procedur wyboru i oceny wniosków do obowiązujących przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *