Nabór 2/2017

Informacja o naborze nr 2/2017

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informacja o naborze nr 2
Biznesplan
Biznesplan.word
BP- tabele finansowe
Formularz umowy o przyznaniu pomocy
Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku pomocy
Instrukcja wypełnienie wniosku o płatność
instrukcje pomocnicze do biznesplanu
Kary administracyjne po zminie ustawy
Kary administracyjne
Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a
Oświadczenie.exel
Oświadczenie
Wniosek o płatność.exel
Wniosek o przyznanie pomocy.exel
Wniosek o przyznanie pomocy
Wskaźniki procentowe do obliczania kar
Wykaz działek ewidencyjnych
zał. 1 do ogłoszenia 2.2017wskaźniki
zał. 1 wskaźniki
zał. 2 do ogłoszenia 2.2017 Kryteria wyboru operacji-1
zał. 3 do ogłoszenia 2.2017 oświadczenie o przewidywanym czasie realizacji operacji
zał. 4 do ogłoszenia 2.2017dodatkowe miejsce pracy
zał. 5 do ogłoszenia 2.2017informowanie o LGD
Zasady konkurencyjności wydatków
Zasady wypełniania oświadczenie
Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *