Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko
NIP: 925-206-45-82, REGON: 080285747

Tel./fax: 68 352 41 45
Tel. 68 414 53 91
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:
PN-CZ: 7:30-15:00
PT: 7:30-13:00
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
Uwaga. Nastąpiła zmiana adresu oraz telefonów Biura Stowarzyszenia
Biuro znajduje się przy ul. Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku.
Numery kontaktowe to 68 414 53 91 oraz 68 352 41 45.

Zakończenie naborów wniosków !!!!

Szanowni Państwo,

W dniu 3 marca 2017 roku LGD Kraina Lasów i Jezior realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończyło nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabory trwały od 13 lutego 2017r. do 3 marca 2017r.

W odpowiedzi na nabór 1/2017 w ramach przedsięwzięcia: I.1.1 Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LSR do 2022 r. wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 250 000,00 zł, przy limicie dostępnym w LGD w ramach naboru 300.000,00 zł.

W ramach naboru nr 2/2017 w zakresie przedsięwzięcia I.2.1Utrzymanie istniejących miejsc pracy i zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców wpłynęło 13 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3 000 367,70 zł, przy limicie dostępnym w LGD w ramach naboru 1 044 657,82 zł

1.        W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków, o których mowa w §1 ust. 1 Rada dokonuje oceny operacji pod kątem zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność i kryteriami wyboru operacji, wybiera operacje do finansowania oraz ustala kwotę wsparcia.

2.        Przez operację zgodną ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność rozumie się operację, która zakłada realizację celów ogólnych i szczegółowych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, przez osiąganie zaplanowanych w niej wskaźników;

3.        W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD:

-   informuje wnioskodawców o wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. LGD informuje także o ustalonej kwocie wsparcia. W przypadku pozytywnego wyniku wyboru powyższa informacja zawiera także wskazanie, czy w dniu przekazania przez LGD do ZW operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 1 ustawy RLKS. Informację dla wnioskodawców należy sporządzić w formie pisma, podpisanego przez osobę upoważnioną, np. reprezentującą LGD;

4. LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 3 miesięcy następuje dalsza ich ocena.

Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013