Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko
NIP: 925-206-45-82, REGON: 080285747

Tel./fax: 68 352 41 45
Tel. 68 414 53 91
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:
PN-CZ: 7:30-15:00
PT: 7:30-13:00
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
Uwaga. Nastąpiła zmiana adresu oraz telefonów Biura Stowarzyszenia
Biuro znajduje się przy ul. Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku.
Numery kontaktowe to 68 414 53 91 oraz 68 352 41 45.

Uwaga Beneficjenci!!!

Szanowni Państwo,

PRZYPOMINAMY:

1. LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU.

2. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny!!!

3. Po przekazaniu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dobre i kompletne przygotowanie wniosku i wszystkich załączników zwiększa Państwa szanse na otrzymanie dofinasowania. Urząd Marszałkowski wyznaczy państwu TYLKO 7 dni na poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.

4. Koszty są kwalifikowalne od dnia zawarcia Umowy z Urzędem Marszałkowskim !!!

5. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach operacji objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przesz społeczność muszą posiadać:

NUMER IDENTYFIKACYJNY nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Plac Bolesława Prusa 4, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Ostateczną decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a jeżeli jej wydanie nie jest wymagane przepisami odrębnymi – zaświadczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wymagają czasu, by je pozyskać, a ich brak na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy będzie skutkował odrzuceniem wniosku!

Istnieje możliwość sprawdzenia dokumentów w Biurze LGD podczas  trwania naboru wniosków. Zachęcamy wszystkich do uzupełniania wniosków i załączników.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PROW 2014-2020 w podzakładce Wnioski, Sprawozdania, Ankiety.

Logo UE Logo KLJ Logo LEADER Logo PROW

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013